Büyüklük
image
Ölçü veya Yoldaki Işıklar

Fethullah Gülen Hocaefendi'nin 1960'lı yıllarda kaleme aldığı notlarının bir araya getirilmesiyle vücûd bulan bu kitabın tek cilt halinde yayınlanan son baskısı, Hikmet Açısından, İnsan ve Davranışları, Ahlâkî-İçtimâî ve Hareket Perspektifi olmak üzere 4 bölümden meydana geliyor.


Fethullah Gülen: Ölçü veya Yoldaki Işıklar: Şiir

Hikmet Açısından Şiir

Şiir, kâinatın ruhunda saklı bulunan güzellik ve tenâsübün, varlığın çehresindeki tebessüm ve gönül açıcı keyfiyetin şâirâne ruhlarda ifade edilmesinden başka bir şey değildir. Bu yüksek ruhlar arasında öyleleri vardır ki, kalbleri bir hokka, Ruhu'l-Kudüs'ün solukları da, onların mürekkebi olmuştur.

Okuyun

Fethullah Gülen: Ölçü veya Yoldaki Işıklar: Cumhuriyet

Cumhuriyet

Cumhuriyet, halkın seçme ve meşveret hakkı olan idare demektir ve onu kusursuz olarak ilk tâlim eden kitap da Kur'ân-ı Kerîm'dir. Cumhurî idareyi Kur'ân'a zıt göstermek, maksatlı değilse, tamamen bir bilgisizlik eseri; cumhuriyete taraftar olup da, onun kaynağını görmezlikten gelmek ise, inattan başka bir şey değildir.

Okuyun

Fethullah Gülen: Ölçü veya Yoldaki Işıklar: Boşanma

Boşanma

Boşanma, ferdin nikâh kaydından sıyrılıp, kendini boşa alması ameliyesidir. Nâdiren dinlendirip rahatlatıcı görünse de, çok defa huzursuzluk ve sefaleti de beraberinde getirir.
Okuyun

Hikmet

Ölçü veya Yoldaki Işıklar'da bazı başlıkların hikmet açısından ele alınışı:
Fethullah Gülen: Ölçü veya Yoldaki Işıklar: Hikmet Açısından BilgiHikmet Açısından Bilgi

Okuma, mütalâada bulunma ve mârifet arayışında olma, ruhun en önemli gıdalarındandır. Bunlardan yoksun olmak ise, telâfisi imkânsız çok ciddî bir mahrumiyettir.
Okuyun

Fethullah Gülen: Ölçü veya Yoldaki Işıklar: Hikmet Açısından MuhabbetHikmet Açısından Muhabbet

Ümit edilen zevklerin elde edilmesi, ümit gibi aşkın da ölümüdür. Ümit ve aşk, arayıcı ruhların kanatlarıdır ve arama esnasında hep onlarla beraber bulunurlar.
Okuyun

Fethullah Gülen: Fasıldan Fasıla-3: Hikmet Açısından VicdanHikmet Açısından Vicdan

İnsanın kendini ve kendi varlığını sezişinin unvanı olan vicdan; dileyen, sezen, kavrayan ve sürekli sonsuza açık bulunan bir ruh mekanizmasıdır.
Okuyun

Fethullah Gülen: Ölçü veya Yoldaki Işıklar: Hikmet Dilinde NamusHikmet Dilinde Namus

Namus; iffet, vefâ ve sadâkatten hâsıl olan öyle mübarek bir hamurdur ki, harç olarak kullanıldığı binanın sarsılıp yıkılması hiç görülmemiş veya çok ender vâki olmuştur.
Okuyun

Fethullah Gülen: Ölçü veya Yoldaki Işıklar: Hikmet Gözünde YalanHikmet Gözünde Yalan

Yalan, kâfirce bir lâfızdır. İnsanı, burada, vicdan-ı umumînin ona er-geç muttali olmasıyla değersizliğe, ötede de Cehennem'e mahkum eder.
Okuyun

Fethullah Gülen: Ölçü veya Yoldaki Işıklar

Aşağıdaki neticeler bulundu.

 • Cezbe İnsanı

  http://www.olcuveyayoldakiisiklar.com/fethullah-gulen-terbiye-ve-kavramlar/24-fethullah-gulenin-eserlerinde-kavramlar/2354-fethullah-gulenin-eserlerinde-kavramlar-cezbe-insani.html

 • İstiğrak Halindeki İnsan

  http://www.olcuveyayoldakiisiklar.com/fethullah-gulen-terbiye-ve-kavramlar/24-fethullah-gulenin-eserlerinde-kavramlar/3602-fethullah-gulenin-eserlerinde-kavramlar-istigrak-halindeki-insan.html

 • İnsanı Farklı Kılan Unsur

  http://www.olcuveyayoldakiisiklar.com/fethullah-gulen-terbiye-ve-kavramlar/24-fethullah-gulenin-eserlerinde-kavramlar/3379-fethullah-gulenin-eserlerinde-kavramlar-insani-farkli-kilan-unsur.html

 • Ülkemizin Geçmişinde İslami Hayat

  http://www.olcuveyayoldakiisiklar.com/fethullah-gulen-terbiye-ve-kavramlar/24-fethullah-gulenin-eserlerinde-kavramlar/5063-fethullah-gulenin-eserlerinde-kavramlar-ulkemizin-gecmisinde-islami-hayat.html

 • Öğretmen Çağını ve Geçmişini Kaynaştırabilmeli

  http://www.olcuveyayoldakiisiklar.com/fethullah-gulen-terbiye-ve-kavramlar/24-fethullah-gulenin-eserlerinde-kavramlar/4333-fethullah-gulenin-eserlerinde-kavramlar-ogretmen-cagini-ve-gecmisini-kaynastirabilmeli.html

 • Bizim Maarifimiz (2)

  Öğrenme ve öğretme göklere dayalı iki yüce vazifedir. Bu vazife ile, insanın ruhundaki ehlîlik ve ehliyet ortaya çıkarılır ve o, topluma armağan edilecek hâle getirilir. Öğrenme ve öğretme inbiğinden geçmemiş fertte, insanî meziyetler ve yükseltici...

  http://www.olcuveyayoldakiisiklar.com/fethullah-gulen-asrin-getirdigi-tereddutler/5-fethullah-gulen-cag-ve-nesil/289-fethullah-gulen-cag-ve-nesil-bizim-maarifimiz-(2).html

 • Terbiye ve Genç

  Terbiye başlı başına bir güzelliktir ve kimde olursa olsun takdir edilir. Evet, cahil dahi olsa, terbiyeli olduğu takdirde sevilir. Millî kültür ve millî terbiyeden mahrum milletler, kaba, cahil ve serseri fertlere benzerler ki, bunların ne...

  http://www.olcuveyayoldakiisiklar.com/fethullah-gulen-terbiye-ve-kavramlar/6-fethullah-gulen-cekirdekten-cinara/367-fethullah-gulen-cekirdekten-cinara-terbiye-ve-genc.html

 • Efendimiz'in Tarifleri İçinde Kur'ân

  'Biz, doğru yolu gösteren harika ve hiç duyulmadık bir Kur'ân dinledik. Biz onun (Allah kelamı olduğuna) inandık.' (Cin, 72/1-2) O'nun üslûbuyla konuşan doğruyu konuşmuş olur. O'nunla amel eden mutlaka mükafat görür. Kim onunla hüküm verirse adaletle...

  http://www.olcuveyayoldakiisiklar.com/fethullah-gulen-prizma-serisi/33-fethullah-gulen-prizma-1-2-3-4/6417-fethullah-gulen-prizma-efendimizin-tarifleri-icinde-kuran.html

 • Aile Reisinin Vazifeleri

  http://www.olcuveyayoldakiisiklar.com/fethullah-gulen-terbiye-ve-kavramlar/6-fethullah-gulen-cekirdekten-cinara/325-fethullah-gulen-cekirdekten-cinara-aile-reisinin-vazifeleri.html

 • Terbiyede Hassasiyet

  Kuracağınız ya da kurduğunuz bir yuva, Allah'ı (cc) ve Rasûlü'nü (sallallahu aleyhi ve sellem) hoşnut edecek çerçevede ise istikbal vadedici sayılır. Diğer bir ifade ile yetiştireceğiniz nesiller, Rasûlü Ekrem'e (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmet...

  http://www.olcuveyayoldakiisiklar.com/fethullah-gulen-terbiye-ve-kavramlar/6-fethullah-gulen-cekirdekten-cinara/368-fethullah-gulen-cekirdekten-cinara-terbiyede-hassasiyet.html

 • Çok Yönle Evlat Yetiştirmek

  Eğer evlâtlarımızın cesur, yürekli olmasını istiyorsak, onları vampirlerle, devlerle, cinlerle, perilerle korkutmamalıyız. Onları bütün olumsuzluklara karşı koyabilecek bir iç mukavemetle güçlü yetiştirmeliyiz.

  http://www.olcuveyayoldakiisiklar.com/fethullah-gulen-terbiye-ve-kavramlar/6-fethullah-gulen-cekirdekten-cinara/339-fethullah-gulen-cekirdekten-cinara-cok-yonle-evlat-yetistirmek.html

 • Öğrenme ve Öğretmede Dikkat Edilecek Hususlar

  http://www.olcuveyayoldakiisiklar.com/fethullah-gulen-terbiye-ve-kavramlar/24-fethullah-gulenin-eserlerinde-kavramlar/4330-fethullah-gulenin-eserlerinde-kavramlar-ogrenme-ve-ogretmede-dikkat-edilecek-hususlar.html

 • Genç Nesillerin Korunması

  http://www.olcuveyayoldakiisiklar.com/fethullah-gulen-terbiye-ve-kavramlar/24-fethullah-gulenin-eserlerinde-kavramlar/2778-fethullah-gulenin-eserlerinde-kavramlar-genc-nesillerin-korunmasi.html

 • Efendimiz ve Sünnetini Anlamada Müstakim Düşünce

  Son yıllarda bazı kişiler, "Peygamberlerin vazifesi tebliğden ibarettir, yani onlar Allah ile kul arasında, -hâşâ- bir nevi postacıdan başka bir şey değildir." gibi sözler sarfederek, Hz. Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem) ve Sünnet etrafında...

  http://www.olcuveyayoldakiisiklar.com/fethullah-gulen-prizma-serisi/43-yol-mulahazalari/6950-yol-mulahazalari-efendimiz-ve-sunnetini-anlamada-mustakim-dusunce.html

 • Alan Mahkumu ve Hak Mahrumu Kadınlar

  Bazı kimseler, Müslüman toplumlarda kadının eve kapatıldığını ve onun haklarının çiğnendiğini iddia etmektedirler; bu iddiada doğruluk payı var mıdır? İslam disiplinleri açısından aile ve toplum hayatında kadının konumu nasıl olmalıdır?

  http://www.olcuveyayoldakiisiklar.com/fethullah-gulen-kirik-testi-serisi/76-fethullah-gulen-kirik-testi-serisi-olumsuzluk-iksiri/5636-fethullah-gulen-abd-sohbetleri-kirik-testi-alan-mahkumu-ve-hak-mahrumu-kadinlar.html

 • Ruhbanlık ve İstikâmet

  Ruhbanlık ne demektir? "İslam'da ruhbaniyet yoktur" hadis-i şerifinden maksat nedir?

  http://www.olcuveyayoldakiisiklar.com/fethullah-gulen-kirik-testi-serisi/77-fethullah-gulen-kirik-testi-serisi-vuslat-mustusu/5952-fethullah-gulen-abd-sohbetleri-kirik-testi-ruhbanlik-ve-istikamet.html

 • Derisi Yüzülen Dilimiz

  http://www.olcuveyayoldakiisiklar.com/fethullah-gulen-kirik-testi-serisi/28-fethullah-gulen-abd-sohbetleri-kirik-testi/5699-fethullah-gulen-abd-sohbetleri-kirik-testi-derisi-yuzulen-dilimiz.html

 • Tercih Hatası Yapmayın!..

  H aşyet talebi, dualarınız arasında önemli bir yer teşkil ediyor. Sizi, Cenâb-ı Hak'tan haşyet istemeye sevkeden mülahazalar nelerdir?

  http://www.olcuveyayoldakiisiklar.com/fethullah-gulen-kirik-testi-serisi/28-fethullah-gulen-abd-sohbetleri-kirik-testi/6006-fethullah-gulen-abd-sohbetleri-kirik-testi-tercih-hatasi-yapmayin...html

 • Bir Başka Açıdan Edep

  İslâmiyet'te Edebin Ehemmiyeti Nedir?

  http://www.olcuveyayoldakiisiklar.com/fethullah-gulen-prizma-serisi/43-yol-mulahazalari/6948-yol-mulahazalari-bir-baska-acidan-edep.html

 • Yolların Ayrımındaki Zat

  Bütün varlık mükemmel bir kitap, Kur'an-ı Kerîm bu kitabın mukaddes bir tercümesi, parlak bir tefsiri ve kâinat kitabının kapalı noktalarını açan sırlı, sihirli bir anahtar; Hz. Peygamber (as) ise o muhteşem kitabın belâgatlı bir tercümanı, kitap...

  http://www.olcuveyayoldakiisiklar.com/fethullah-gulen-diger-eserler/17-fethullah-gulen-huzmeler-ve-iktibaslar/1612-fethullah-gulen-huzmeler-ve-iktibaslar-yollarin-ayrimindaki-zat.html

 • İsyan Ahlâkı Değil İnat Ahlâksızlığı

  Soru: "İsyan ahlâkı" ne demektir? İnkılapçı ruhların önemli bir özelliği olarak nazara verilen isyan ahlakını mü’minler nasıl anlamalıdır? İsyan; bir sisteme veya bir emre boyun eğmeme, itaat etmeme, başkaldırma ve ayaklanma manalarına gelir. Ahlâk...

  http://www.olcuveyayoldakiisiklar.com/fethullah-gulen-kirik-testi-serisi/74-fethullah-gulen-kirik-testi-serisi-ikindi-yagmurlari/5826-fethullah-gulen-abd-sohbetleri-kirik-testi-isyan-ahlaki-degil-inat-ahlaksizligi.html

 • Hüsn-ü Zan ve İhtiyat

  Bir Müslüman, başkaları hakkında kötü şeyler düşünmemeli, ulu orta konuşmamalıdır. Onun, diğer Müslümanlar hakkında söylenenlere, uydurulan haberlere inanmaması, ihtiyatlı davranması lazımdır. Başkaları "falan şöyle yaptı, böyle etti." dese, hakhukuk...

  http://www.olcuveyayoldakiisiklar.com/fethullah-gulen-kirik-testi-serisi/72-fethullah-gulen-kirik-testi-serisi-gurbet-ufuklari/5787-fethullah-gulen-abd-sohbetleri-kirik-testi-husn-u-zan-ve-ihtiyat.html

 • Gazeteciler ve Yazarlar da Edepli Olmalı

  Soru: "Kur'an atmosferinde edep, Hak'tan halka uzanan çizgide seviye, vazife, misyon ve konum keyfiyetine göre kuşatıcı bir durum arzeder. Onun buyrukları ve irşatları çerçevesinde her mü'min bir edep insanıdır." diyorsunuz. "Edebin kuşatıcılığı" ne...

  http://www.olcuveyayoldakiisiklar.com/fethullah-gulen-kirik-testi-serisi/74-fethullah-gulen-kirik-testi-serisi-ikindi-yagmurlari/5742-fethullah-gulen-abd-sohbetleri-kirik-testi-gazeteciler-ve-yazarlar-da-edepli-olmali.html

 • Ciddiyetsizlik: İtibar Törpüsü

  Soru: Özellikle gençler arasında, hemen her şeye gülme, başkalarını hafife alma, birbirine çirkin lakaplar takma, insanlarla alay etme, onları mahcup düşürme ve sürekli laubali davranma gibi bir takım kötü huylara çokça rastlanır oldu. Bunun önüne...

  http://www.olcuveyayoldakiisiklar.com/fethullah-gulen-kirik-testi-serisi/75-fethullah-gulen-kirik-testi-serisi-dirilis-cagrisi/5694-fethullah-gulen-abd-sohbetleri-kirik-testi-ciddiyetsizlik-itibar-torpusu.html

 • Sıla-i Rahim ve Ömür Uzatılması

  Hadis-i şeriflerde sıla-i rahimin ömrü uzatacağı beyan ediliyor. Bunu nasıl yorumlayabiliriz?

  http://www.olcuveyayoldakiisiklar.com/fethullah-gulen-prizma-serisi/33-fethullah-gulen-prizma-1-2-3-4/6526-fethullah-gulen-prizma-sila-i-rahim-ve-omur-uzatilmasi.html

 • Peygamber Gönderilmeyen Bölgelerdeki Yaşayanları Mes'ul Tutmak Nasıl Hak ve Adâlet Olur?

  Bütün Peygamberler Arap Yarımadasından Zuhûr Ettiğine Göre, Peygamber Gönderilmeyen Diğer Kıt'alarda Yaşayanları İnanç ve Amel Açısından Mes'ul Tutmak Nasıl Hak ve Adâlet Olur?

  http://www.olcuveyayoldakiisiklar.com/fethullah-gulen-yaradilis-kader-ve-olum/22-fethullah-gulen-kader/1830-fethullah-gulen-kader-peygamber-gonderilmeyen-bolgelerdeki-yasayanlari-mesul-tutmak-nasil-hak-ve-adalet-olur.html

 • O'nun Terbiye Sisteminden Örnekler

  http://www.olcuveyayoldakiisiklar.com/fethullah-gulen-kalbin-zumrut-tepeleri/35-fethullah-gulen-sonsuz-nur/6623-fethullah-gulen-sonsuz-nur-onun-terbiye-sisteminden-ornekler.html

 • Bütün Peygamberler Arap Yarımadasından Zuhûr Ettiğine Göre, Peygamber Gönderilmeyen Diğer Kıt'alarda Yaşayanları İnanç ve Amel Açısından Mes'ul Tutmak Nasıl Hak ve Adâlet Olur?

  http://www.olcuveyayoldakiisiklar.com/fethullah-gulen-gunler-bahari-soluklarken/139-fethullah-gulen-asrin-getirdigi-tereddutler-butun-peygamberler-arap-yarimadasindan-zuhur-ettigine-gore-peygamber-gonderilmeyen-diger-kitalarda-yasayanlari-inanc-ve-amel-acisindan-mesul-tutmak-nasil-hak-ve-adalet-olur.html

 • Liderin Vasıfları

  Efendimiz'in fetanetinin ayrı bir buudu da, O'nun, karşısına çıkan bütün problemleri -hangi sahaya ait olursa olsun- gayet rahat ve tereyağından kıl çekme kolaylığında çözmesidir ki, bu husus da yine O'nun risaletine şehadet eden burhanlardandır.

  http://www.olcuveyayoldakiisiklar.com/fethullah-gulen-kalbin-zumrut-tepeleri/35-fethullah-gulen-sonsuz-nur/6617-fethullah-gulen-sonsuz-nur-liderin-vasiflari.html

 • Diğer Peygamberlerin Ümmetlerine Olan Sevgileri İle Peygamberimiz’in Ümmetine Olan Sevgisi Farklı mıdır? Ayrıca Kendi Ümmetinin Fertleri Arasında da Sevgi Farkı Var mıdır?

  Soruda birkaç husus var. Evvelâ, bütün peygamberler kastedilerek onların ümmetlerine olan sevgi ve muhabbetleriyle, Efendimiz'in (sallallâhu aleyhi ve sellem) sevgisi arasındaki fark; sonra da İki Cihan Serveri'nin kendi ümmetinin fertlerine...

  http://www.olcuveyayoldakiisiklar.com/fethullah-gulen-gunler-bahari-soluklarken/149-fethullah-gulen-asrin-getirdigi-tereddutler-diger-peygamberlerin-ummetlerine-olan-sevgileri-ile-peygamberimiz’in-ummetine-olan-sevgisi-farkli-midir-ayrica-kendi-ummetinin-fertleri-arasinda-da-sevgi-farki-var-midir.html

 • Edep Nedir? Edepli Olmak Ne Demektir?

  Edep, Arapça bir kelime olup Türkçe karşılığı saygıdır. Ancak, o da terbiye manâsına artık Türkçe'ye mâl olmuş kelimelerden biridir.

  http://www.olcuveyayoldakiisiklar.com/fethullah-gulen-isigin-gorundugu-ufuk/156-fethullah-gulen-asrin-getirdigi-tereddutler-edep-nedir-edepli-olmak-ne-demektir.html

 • Uhud, Hz. Hamza ve Ruh Dokusu Uyumu

  Uhud, onun gibi bir kurban istiyordu. Yaşça, Efendimiz'den büyüktü. Müslüman olduğunda şöhretinin ve şerefinin zirvesindeydi ve Haşim Oğulları'nın şerefi kabûl edilirdi. O, çölde arslan avlardı. İçki de içerdi.

  http://www.olcuveyayoldakiisiklar.com/fethullah-gulen-kirik-testi-serisi/1-fethullah-gulenle-amerikada-bir-ay/89-fethullah-gulenle-amerikada-bir-ay-uhud-hz-hamza-ve-ruh-dokusu-uyumu.html

 • Müksirûn-u Sahabeden Bazıları

  Müsteşriklerle, onların İslâm dünyasındaki takipçilerinin hücum oklarına en fazla maruz kalan sahabiler, hadis ıstılahında "Müksirûn-u Sahabe" denilen, çok hadis rivayet etmiş olan ashab-ı Resûl (sallallâhu aleyhi ve sellem) ve bunların başında da Ebû...

  http://www.olcuveyayoldakiisiklar.com/fethullah-gulen-kalbin-zumrut-tepeleri/35-fethullah-gulen-sonsuz-nur/6620-fethullah-gulen-sonsuz-nur-muksirun-u-sahabeden-bazilari.html

 • İdealsiz Nesiller

  Nesilller kendilerine gösterilecek yüksek hedef ve ulvî ideallerle canlılıklarını korurlar. Hedefsiz, mefkûresiz kaldıklarında da kadavralaşır ve birer iskelet haline gelirler. Otlar, ağaçlar, hatta tabiattaki bütün varlıklar, canlı kaldıkları sürece...

  http://www.olcuveyayoldakiisiklar.com/fethullah-gulen-asrin-getirdigi-tereddutler/4-fethullah-gulen-buhranlar-anaforunda-insan/267-fethullah-gulen-buhranlar-anaforunda-insan-idealsiz-nesiller.html

 • Dün-Bugün-Yarın

  Bir zamanlar bu mübarek dünya; rengi, deseni, havası, insanı, ruhanî iklimi, millet olarak kendi kimliğini koruma azm ü gayreti, geçmişten tevarüs ettiği değerleri, kökleri semaviliğe dayanan âdetleri, an'aneleri ve bütün bunların mecmuundan...

  http://www.olcuveyayoldakiisiklar.com/fethullah-gulen-asrin-getirdigi-tereddutler/32-fethullah-gulen-ornekleri-kendinden-bir-hareket/6349-fethullah-gulen-ornekleri-kendinden-bir-hareket-dun-bugun-yarin.html

 • Fetanet Açısından Efendimiz'in Vasıfları: Kerem ve Tevazuu

  Mevzua girmeden önce küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. "Allah Resûlü'nün muhteşem fetaneti" ana başlığı üzerinde duruyorduk. Söz buraya gelmişken bir kere daha tekrar edelim: Fetanet; karşısında aklın dilinin tutulduğu, iflas ettiği vahiy buudlu...

  http://www.olcuveyayoldakiisiklar.com/fethullah-gulen-kalbin-zumrut-tepeleri/35-fethullah-gulen-sonsuz-nur/6593-fethullah-gulen-sonsuz-nur-fetanet-acisindan-efendimizin-vasiflari-kerem-ve-tevazuu.html

 • Mâneviyatıyla Tâbiîn

  http://www.olcuveyayoldakiisiklar.com/fethullah-gulen-kalbin-zumrut-tepeleri/35-fethullah-gulen-sonsuz-nur/6618-fethullah-gulen-sonsuz-nur-maneviyatiyla-tabiin.html

 • Peygamberimiz'in Eşsiz Ahlâkı da Nübüvvetine ve Doğruluğuna Şahiddir

  http://www.olcuveyayoldakiisiklar.com/fethullah-gulen-inancin-golgesinde-serisi/1736-fethullah-gulen-inancin-golgesinde-peygamberimizin-essiz-ahlaki-da-nubuvvetine-ve-dogruluguna-sahiddir.html

 • Bir Liderde Olması Gereken Hususiyetler

  Bir erkân-ı harp, askerî derinliklerinin yanında, aynı zamanda bir liderdir. Onun için bir liderde olması gereken bütün hususiyetler, bir erkân-ı harpte de olmalıdır. Biz bu hususiyetleri birkaç madde içinde özetlemeye çalışacağız:

  http://www.olcuveyayoldakiisiklar.com/fethullah-gulen-kalbin-zumrut-tepeleri/35-fethullah-gulen-sonsuz-nur/6581-fethullah-gulen-sonsuz-nur-bir-liderde-olmasi-gereken-hususiyetler.html

 • Bir Mukayese

  http://www.olcuveyayoldakiisiklar.com/fethullah-gulen-sonsuz-nur/9-fethullah-gulen-fasildan-fasila-1/454-fethullah-gulen-fasildan-fasila-1-bir-mukayese.html

 • Realite

  http://www.olcuveyayoldakiisiklar.com/fethullah-gulen-sonsuz-nur/10-fethullah-gulen-fasildan-fasila-2/985-fethullah-gulen-fasildan-fasila-2-realite.html

 • Batının Bitişi

  http://www.olcuveyayoldakiisiklar.com/fethullah-gulen-sonsuz-nur/11-fethullah-gulen-fasildan-fasila-3/1097-fethullah-gulen-fasildan-fasila-3-batinin-bitisi.html

 • Peygamber Efendimiz'in Her Alandaki İnkılâpları Nübüvvetinin Delilleridir

  http://www.olcuveyayoldakiisiklar.com/fethullah-gulen-inancin-golgesinde-serisi/1733-fethullah-gulen-inancin-golgesinde-peygamber-efendimizin-her-alandaki-inkilaplari-nubuvvetinin-delilleridir.html

 • Medreseler ve Bir Hakikat

  http://www.olcuveyayoldakiisiklar.com/fethullah-gulen-sonsuz-nur/9-fethullah-gulen-fasildan-fasila-1/608-fethullah-gulen-fasildan-fasila-1-medreseler-ve-bir-hakikat.html

 • Tâlib, Mürîd, Vâsıl, Sâlik

  A llah gaye, insan yolcu ve yollar mahlukâtın solukları sayısınca. İlahî isimlere mazhariyet, yolcuların lûtfî donanımları, onlara özel teveccühler, hizmet-i lâhikaya önceden iltifatlar, bu yolda çizgi belirleyici önemli esaslar.. hedefin Hak rızası...

  http://www.olcuveyayoldakiisiklar.com/fethullah-gulen-cag-ve-nesil-serisi/70-fethullah-gulen-kalbin-zumrut-tepeleri-4/1953-fethullah-gulen-kalbin-zumrut-tepeleri-talib-murid-vasil-salik.html

 • Aklın İki Yüzü ve Makuliyet

  Akıl; maddeden mücerret, ama maddeye bitişik bir cevher.. metafiziğin fizik içindeki ışıktan uzantısı.. ruhun en önemli fakültelerinden biri.. hakla bâtılı birbirinden ayırma adına insan mahiyetinin en keskin nuru.. eskilerin ifadesiyle "ben"...

  http://www.olcuveyayoldakiisiklar.com/fethullah-gulen-ruhumuzun-heykelini-dikerken-serisi/25-fethullah-gulen-kendi-dunyamiza-dogru/5335-fethullah-gulen-kendi-dunyamiza-dogru-aklin-iki-yuzu-ve-makuliyet.html

 • Tebliğin Dine Sahip Çıkmada Bir Ölçü Olması

  İslâm dini, Allah (c.c) tarafından teminat altındadır. O aslî duruluğunu kıyamete kadar devam ettirecektir. Evet, bu mevzuda vâ'd-i İlâhî vardır ve Allah kendi dinini koruyacaktır. Ama bu koruma ve muhafaza etme, inananların himmeti, Müslüman...

  http://www.olcuveyayoldakiisiklar.com/fethullah-gulen-diger-eserler/21-fethullah-gulen-irsad-ekseni/1800-fethullah-gulen-irsad-ekseni-tebligin-dine-sahip-cikmada-bir-olcu-olmasi.html

 • Cezbe, İncizap

  Çekme, çekip kendine bağlama, kendinden geçme ve rûhî heyecan sözleriyle ifadelendireceğimiz cezbe, tasavvuf ıstılahında; Allah'ın, sâliki kendine çekmesi, bundan doğan vecd hâli ve sâlikin beşerî sıfatlardan sıyrılarak ilâhî vasıflarla -ahlâk-ı...

  http://www.olcuveyayoldakiisiklar.com/fethullah-gulen-cag-ve-nesil-serisi/23-fethullah-gulen-kalbin-zumrut-tepeleri-1/1843-fethullah-gulen-kalbin-zumrut-tepeleri-cezbe-incizap.html

 • İstiğrak

  Dalma, içine gömülme, boğulma mânâlarına gelen "gark" kelimesinden türetilmiş istiğrak; kendinden geçme, dünyayı unutma, kalbini dünyevî endişelerden temizleyip bütünüyle Hakk'a yönelme.. ve binnetice vecde gelerek bir mânâda kendini bilemeyecek...

  http://www.olcuveyayoldakiisiklar.com/fethullah-gulen-cag-ve-nesil-serisi/68-fethullah-gulen-kalbin-zumrut-tepeleri-2/1885-fethullah-gulen-kalbin-zumrut-tepeleri-istigrak.html

 • Terbiye

  Bizde, "Çocuk aziz ise, terbiyesi daha azizdir." diye bir söz vardır; ne kadar doğru! Çocuk terbiyesinde ana-baba, perhizli insan gibi olmalı ve terbiyede ölçüye çok riayet etmelidirler.

  http://www.olcuveyayoldakiisiklar.com/fethullah-gulen-diger-eserler/30-fethullah-gulen-olcu-veya-yoldaki-isiklar/6312-fethullah-gulen-olcu-veya-yoldaki-isiklar-terbiye.html

 • Gerçek Öğretmenin Özellikleri

  http://www.olcuveyayoldakiisiklar.com/fethullah-gulen-terbiye-ve-kavramlar/24-fethullah-gulenin-eserlerinde-kavramlar/2805-fethullah-gulenin-eserlerinde-kavramlar-gercek-ogretmenin-ozellikleri.html

 • Çocuk Terbiyesinde Denge

  Bazıları, "Ben çocuklarımla arkadaş gibiyimdir!" diyor; onlara karşı oldukça rahat davranıyorlar. Doğru buldukları bu anlayışı, Peygamber Efendimiz'in hutbede ve namazda dahi torunlarıyla ilgilenmesini, onları kucağına almasını ve omuzunda taşımasını...

  http://www.olcuveyayoldakiisiklar.com/fethullah-gulen-kirik-testi-serisi/77-fethullah-gulen-kirik-testi-serisi-vuslat-mustusu/5695-fethullah-gulen-abd-sohbetleri-kirik-testi-cocuk-terbiyesinde-denge.html

 • Dinimizi Öğrenip Başkalarına da Öğretirken Hangi Hususlara Dikkat Etmeliyiz; Tebliğ Metodumuz Nasıl Olmalıdır?

  Peygamberlerin gönderilme gayesi tebliğdir. Öyleyse bize düşen en mühim ve hayatî vazife de mükellef olduğumuz hususları anlatma, tebliğ etme olacaktır. Eski ve yeni bu mevzuda aklımıza gelen bütün metot ve usûlleri yeniden gözden geçirip devrimize...

  http://www.olcuveyayoldakiisiklar.com/fethullah-gulen-gunler-bahari-soluklarken/151-fethullah-gulen-asrin-getirdigi-tereddutler-dinimizi-ogrenip-baskalarina-da-ogretirken-hangi-hususlara-dikkat-etmeliyiz;-teblig-metodumuz-nasil-olmalidir.html

 • Çocuğun Dinî Eğitimi

  Müslümanlıkta evlenmek çok ciddî bir konudur ve ciddiyeti ölçüsünde üzerinde durulmalıdır. Temelde anne-baba, aynı zamanda muallim ve muallime olma durumunda olduklarından eş namzetleri bu önemli misyonu eda edebilecek yaşa-başa ulaşınca izdivaç...

  http://www.olcuveyayoldakiisiklar.com/fethullah-gulen-terbiye-ve-kavramlar/6-fethullah-gulen-cekirdekten-cinara/335-fethullah-gulen-cekirdekten-cinara-cocugun-dini-egitimi.html

 • Cehalet Çıkmazı

  Yeni bir vazife dönemini daha idrak ederken, yüreklerimizde Zeliha'nın aşk u hicrânı, Yakub'un âh u efgânı, gözümüzü açacak, gönüllerimizi şâd edecek müjdeler bekliyoruz. Ölü ve karanlık yılların, önüne katıp sürüklediği yığın yığın felâket molozu...

  http://www.olcuveyayoldakiisiklar.com/fethullah-gulen-asrin-getirdigi-tereddutler/4-fethullah-gulen-buhranlar-anaforunda-insan/257-fethullah-gulen-buhranlar-anaforunda-insan-cehalet-cikmazi.html

 • Okul ve Fonksiyonları

  http://www.olcuveyayoldakiisiklar.com/fethullah-gulen-terbiye-ve-kavramlar/24-fethullah-gulenin-eserlerinde-kavramlar/4336-fethullah-gulenin-eserlerinde-kavramlar-okul-ve-fonksiyonlari.html

 • Efendimiz'in İnsanları Eğitmesi ve Umumî Mânâda Terbiyeciliği

  Efendimiz'in umumî mânâda terbiyeciliğine geçmeden evvel, mevzua ışık tutacak şu âyeti kısaca tahlil etmeye çalışalım. Zira, Allah Resûlü'nün içinde bulunduğu şartları ve hangi seviyedeki insanları alıp terbiye potasında erittiğini bilmeden, O'nun...

  http://www.olcuveyayoldakiisiklar.com/fethullah-gulen-kalbin-zumrut-tepeleri/35-fethullah-gulen-sonsuz-nur/6585-fethullah-gulen-sonsuz-nur-efendimizin-insanlari-egitmesi-ve-umumi-manada-terbiyeciligi.html

 • Öğretmen ve Önemi

  http://www.olcuveyayoldakiisiklar.com/fethullah-gulen-terbiye-ve-kavramlar/24-fethullah-gulenin-eserlerinde-kavramlar/4334-fethullah-gulenin-eserlerinde-kavramlar-ogretmen-ve-onemi.html

 • Okul ve Öğretmen

  http://www.olcuveyayoldakiisiklar.com/fethullah-gulen-terbiye-ve-kavramlar/24-fethullah-gulenin-eserlerinde-kavramlar/4337-fethullah-gulenin-eserlerinde-kavramlar-okul-ve-ogretmen.html

 • Hesaplaşma (Kendimizi Tenkit)

  H esaplaşma, sağlam seyredebilmenin, sağlam iş yapabilmenin en metin teminatı ve en güvenilir mesnedidir. Hesaplaşma bir iç-kontrol ve insanın kendi kendini gözden geçirmesidir. Her hamle ve her irtifa bir hesaplaşmaya dayanıyorsa ümit vericidir....

  http://www.olcuveyayoldakiisiklar.com/fethullah-gulen-asrin-getirdigi-tereddutler/5-fethullah-gulen-cag-ve-nesil/300-fethullah-gulen-cag-ve-nesil-hesaplasma-(kendimizi-tenkit).html

 • Okul ve Öğretmenin Kendi Adına Yapacağı Otokritik

  http://www.olcuveyayoldakiisiklar.com/fethullah-gulen-terbiye-ve-kavramlar/24-fethullah-gulenin-eserlerinde-kavramlar/4338-fethullah-gulenin-eserlerinde-kavramlar-okul-ve-ogretmenin-kendi-adina-yapacagi-otokritik.html

 • Öğretmenliğin Tarihçesi

  http://www.olcuveyayoldakiisiklar.com/fethullah-gulen-terbiye-ve-kavramlar/24-fethullah-gulenin-eserlerinde-kavramlar/4335-fethullah-gulenin-eserlerinde-kavramlar-ogretmenligin-tarihcesi.html

 • Bizim Maarifimiz (1)

  Her ders yılına girerken, mektebi ve muallimi düşünmeden edemeyiz. Nasıl düşünmeyiz ki, mektep, hayatî bir laboratuar; derslerimiz hayat iksiri; muallim ise bu esrarlı şifahânenin kahraman üstadıdır.

  http://www.olcuveyayoldakiisiklar.com/fethullah-gulen-asrin-getirdigi-tereddutler/5-fethullah-gulen-cag-ve-nesil/288-fethullah-gulen-cag-ve-nesil-bizim-maarifimiz-(1).html

 • Maarifimizde Muallim

  Muallim, doğumdan ölüme kadar, bütün bir hayat boyu, hayatı şekillendiren kudsî üstaddır. Milletine, kader programında rehberlik yapıp, ahlâk ve karakterini yücelten ve ona ebediyet şuurunu aşılayan, melek soluklarının mihraklaştığı bu üstün varlığa...

  http://www.olcuveyayoldakiisiklar.com/fethullah-gulen-asrin-getirdigi-tereddutler/5-fethullah-gulen-cag-ve-nesil/307-fethullah-gulen-cag-ve-nesil-maarifimizde-muallim.html

Neticeler 1 - 64 / 64

Müteferrik Mevzular

1 Sakınıp, bir kere dahi olsa nefsin hakemliğine düşmemelisin; zira ona göre senden başka herkes mücrim, her fert de talihsizdir. Bu ise, en doğru sözlünün beyanında şahsın helâki demektir. Sen, nefsine karşı oldukça sert, başkalarına karşı da yumuşaklardan yumuşak ol..! [Fethullah Gülen]

2 Tabiat, maddenin hususiyetleri ve onun yaratılıştan gelen özellikleri olduğuna göre, mevcudiyetini ona borçlu bulunduğu maddeden evvel olamaz. Öyle ise, varlık ve hâdiseleri ona dayamak ve onunla izah etmeye kalkışmak, bir aldatmacadan başka bir şey değildir. [Fethullah Gülen]

3 Teknik ve teknoloji ne kadar ilerlerse ilerlesin, gelecek adına ticaret ve onun vadettiği şeylerin rolü, tahminlerin üstünde şimdikinden de büyük olacaktır. Hatta hükümet ve iktidarlar, onun vesâyası altında günyüzüne çıkacak ve onun desteğiyle varlıklarını devam ettireceklerdir. [Fethullah Gülen]

4 Hakikatı bulma ve ona gönül verme ne kadar ehemmiyetli ise, bulduktan sonra vefalı olup, o yolda sebat göstermek de o kadar önemli ve üzerinde titizlikle durulmaya değer bir husustur. Vâkıa, ruhunda hakikatin aydınlığına ermiş birisinin kolay kolay yol ve yön değiştireceği de düşünülmez ya..! Sabah-akşam durmadan mihrap değiştirenlere gelince bunlar, hakikatı bulamamış bir kısım talihsizler veya onun kıymetini kavrayamamış idraksizlerdir.[Fethullah Gülen]

Rüya

Fethullah Gülen: Ölçü veya Yoldaki Işıklar: Rüya

Rüya, hakikat âlemine açılan pencerelerden, olmuş ve olacak hâdiselerin aynen veya bir kısım sembollerle müşahede edilmesinden ibarettir. İnsan zihni, değişik baskı ve şartlanmalardan uzak kaldığı ölçüde, her rüya, ötelerden bir ışık, bir işaret gibi insanın önündeki karanlıkları aydınlatıp, ona yol gösterebilir.

Okuyun

Düşünceye Saygı

Fethullah Gülen: Ölçü veya Yoldaki Işıklar: Düşünceye Saygı

Her şeyi tenkit, her şeye itiraz, bir yıkma hamlesidir. Şayet insan, bir şeyi beğenmiyorsa, ondan daha iyisini yapmaya çalışmalıdır. Zira, yıkmaktan harabeler, yapmaktan da mâmûreler meydana gelir.

Okuyun

Fikir Atlası'nda Efendimiz

1 Hakikat-ı Ahmediye ve Hakikat-ı Muhammediye, tasavvuf dünyasının enginliklerine açılabilen kimselerin, belli bir mesafe aldıktan sonra anlayabilecekleri iki kavramdır.

2 Efendimiz, Mekke'de doğup büyümüş olmasına rağmen, her zaman Medine'yle irtibatı çok güçlü olmuştur.

3 Peygamberlerin hayatlarına bakıldığında onların pek çoğunun babalarının, annelerinden önce öldükleri, bu sebeple annelerinin himayesinde büyüdükleri görülür

4 Evet, işte bütün peygamberlere gösterilen bu saygı ve hürmet yörüngeli Muhammedî ruh ve mânâ kavranmalı ve mutlaka yeni nesillere aktarılmalıdır.

5 Televizyonda izlediğim bir programda bir şahıs, kendisinin peygamber olduğunu iddia ediyor ve bununla alâkalı fikirlerini ortaya koyuyordu.

İstatistik

Üyeler : 1
Yazı : 7029
Web Bağlantıları : 6
Yazı Tıklama Görünümü : 4145829
Şu anda 189 ziyaretçi var

Aşk

Gerçek aşk nedir?

Fethullah Gülen: Ölçü veya Yoldaki Işıklar: Aşk

Doğuştan bir mânâ ve nüve olarak hemen her ruhun önemli bir yanını teşkil eden aşk, gerçek ton ve rengini hakikî aşka inkılâp etmekte bulur ...

Okuyun

Sır Tutma

Namusu korumak

Fethullah Gülen: Ölçü veya Yoldaki Işıklar: Sır Tutma

Sır bir namustur; onu koruyan -ister kendisine isterse başkasına ait olsun- namusunu korumuş olur. Onu fâşeden ise, şeref ve haysiyetini ...

Okuyun

Siyaset

Sevk u idare sanatı

Fethullah Gülen: Ölçü veya Yoldaki Işıklar: Siyaset

Siyaset, halkı ve Hakk'ı hoşnut etme çizgisinde bir sevk u idare san'atıdır. Hükümetler, halkı, güç ve iktidarlarıyla şerlerden, adaletleriyle de ...

Okuyun

Makam Düşkünlüğü

Aslına çevirmek

Fethullah Gülen: Ölçü veya Yoldaki Işıklar: Makam Düşkünlüğü

Hemen her insanda az-çok bulunması tabiî olan makam arzusu, şöhret hissi ve mansıp düşüncesi, eğer meşrû şekilde tatmin edilmezse ... 

Okuyun